กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กันยายน 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 18 ธ.ค. 52  ประกาศแจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2552 ส่งภายในวันที่ 30  ธันวาคม 2552

  16 ธ.ค. 52  ประกาศ  วันที่  28  ธันวาคม  2552  เวลา 16.30 น.  กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการ ดึงข้อมูลงบทดลองปี 2552  เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงิน ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)    จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายให้ครบถ้วน

แบบสำรองจองห้องพัก  โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี

สำหรับผู้แทนสถานี 1 ท่านตามหนังสือที่ สธ 0209.02/1 ว217  โครงการจัดการระบบข้อมูลการเงินการคลังสถานีอนามัยในระดับประเทศ ขอให้ สสจ.ประสานคุณทัศนีย์  บัวคำ โทร 081-8096534  ก่อนส่งรายชื่อให้กลุ่มประกันสุขภาพ

10 ธันวาคม 2552 ขอเชิญอบรม โครงการจัดการระบบข้อมูลการเงินการคลังสถานีอนามัยในระดับประเทศ     แบบตอบรับ

หนังสือที่ สธ 0209.02/1 ว217  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2552 แยกตามจังหวัดด้งนี้  นนทบุรี      ปทุมธานี       พระนครศรีอยุธยา    สระบุรี       ชัยนาท       ลพบุรี    สิงห์บุรี     อ่างทอง     ฉะเชิงเทรา    นครนายก  ปราจีนบุรี       สมุทรปราการ      สระแก้ว      กาญจนบุรี       นครปฐม      ราชบุรี       สุพรรณบุรี       ประจวบคีรีขันธ์     เพชรบุรี     สมุทรสงคราม     สมุทรสาคร      ชุมพร     นครศรีธรรมราช      พัทลุง    สุราษฎร์ธานี    กระบี่     ตรัง      พังงา     ภูเก็ต     ระนอง  นราธิวาส      ปัตตานี     ยะลา     สงขลา     สตูล       จันทบุรี        ชลบุรี       ตราด     ระยอง     เลย        หนองคาย      หนองบัวลำภู  อุดรธานี        นครพนม        มุกดาหาร     สกลนคร     กาฬสินธุ์      ขอนแก่น        มหาสารคาม        ร้อยเอ็ด      ยโสธร      ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ       อุบลราชธานี      ชัยภูมิ       นครราชสีมา     บุรีรัมย์       สุรินทร์     เชียงใหม่      แม่ฮ่องสอน     ลำปาง      ลำพูน  เชียงราย     น่าน     พะเยา     แพร่        ตาก        พิษณุโลก     เพชรบูรณ์      สุโขทัย     อุตรดิตถ์     กำแพงเพชร     นครสวรรค์          พิจิตร    อุทัยธานี

  การส่งข้อมูลในปีงบ ๒๕๕๓         http://hfo53.cfo.in.th/

   13  พฤศจิกายน  2552  หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 200  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2552  เรื่องหลักเณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข

แผนที่ โรงแรมรอยัลซิตี้

11 พฤศจิกายน  2552  หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว193 และหนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 194  ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2552 เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศัภยภาพผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แบบตอบรับ

11 พฤศจิกายน  2552  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1683/2552  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยบริการบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 11 พฤศจิกายน  2552  ตารางการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาพร้อมในวันอบรม โครงการพัฒนานักวิเคราะห์การเงินการคลังโรงพยาบาล (Hospital Fiancial Analysts) ปี 2552 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 -6  พฤศจิกายน  2552  1.หนังสือขออนุมัติไปราชการ 2.แผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจของโรงพยาบาล  3.โน้ตบุ๊ค  4.