กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ประชุม 

ประชุมภาคเหนือ

จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2550

รองปลัดกระทรวงฯ นพ.มานิต  ธีระตันติกานนท์  เป็นประธาน

เรื่อง การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงิน

        การคลังสาธารณสุข ระดับเขต (CFO)

(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  hig@health2.moph.go.th