กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ข้อมูลเก่า52 

 31 สิงหาคม 2552  ขอให้ โรงพยาบาลทั้ง 35 แห่ง ตามรายชื่อแนบท้าย ส่งแผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  แผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ ชุดที่  1 และ ชุดที่  2   คำแนะนำในการกรอกแบบ และส่งแผนกลับให้กลุ่มประกันสุขภาพ ที่ e-mail Adress : numkhang_sere@hotmail.com และ netpring@hotmail.com  ภายในวันที่  10 กันยายน 2552  โครงการพัฒนานักวเคราะห์การเงินการคลังโรงพยาบาล ปี 2552 รุ่น 3

1.พระนครศรีอยุธยา,รพศ. 2.ลพบุรี,รพท. 3.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร,รพศ. 4.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.
5.ราชบุรี,รพศ. 6.พระจอมเกล้า,รพท. 7.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท. 8.กระบี่,รพท.
9.ตรัง,รพศ. 10.ตะกั่วป่า,รพท. 11.วชิระภูเก็ต,รพท. 12.ระนอง,รพท.
13.สงขลา,รพท. 14. หาดใหญ่,รพศ. 15. พระปกเกล้า,รพศ. 16. ชลบุรี,รพศ.
17. ตราด,รพท. 18. ระยอง,รพศ. 19. เลย,รพท. 20. หนองบัวลำภู,รพท.
21. กาฬสินธุ์,รพท. 22.มุกดาหาร,รพท. 23.สกลนคร,รพท. 24.ขอนแก่น,รพศ.
25.มหาสารคาม,รพท. 26.ร้อยเอ็ด,รพท. 27.ยโสธร,รพท. 28.สรรพสิทธิ์ประสงค์,รพศ.
29.เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ. 30. เชียงคำ,รพท. 31.แพร่,รพท. 32.เพชรบูรณ์,รพท.
33.ศรีสังวรสุโขทัย,รพท. 34.อุตรดิตถ์,รพศ. 35.กำแพงเพชร,รพท.


ประกาศ  วันที่ 31 สิงหาคม 2552  กลุ่มประกันสุขภาพ จะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2552 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552) เพื่อนำข้อมูลจัดทำรายงานไตรมาส 3  และคำนวณคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงิน ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552)  จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายให้ครบถ้วน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามที่  0 2590 1575,2416

ประกาศ  วันที่&nbqp;3 สิงหาคม 2552 กลุ่มประกันสุขภาพ จะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2552 ไตรมาส 2 (มกราคม- มีนาคม 2552) เพื่อคำนวณคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายให้ครบถ้วน


 29 ก.ค. 52   ข้อมูลตรวจสอบเพื่อประมวลผลคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงินปี 2552 ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบ หากมีปัญหาติดต่อสอบถามที่  0 2590  1575, 2416

แจ้งเรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้รับจากกกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2552  ตามหนังสือ สธ 0209.02/ว150 ลว 15 ก.ค. 52     งานประกันสังคมฯ   02 590 2453

       17 ก.ค. 52   ประกาศ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มประกันสุขภาพ จะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2552 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2551- มีนาคม 2552) เพื่อนำข้อมูลจัดทำรายงานไตรมาส 2 และคำนวณคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงิน ไตรมาส 2 จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายให้ครบถ้วน
15 ก.ค. 52  ขอให้โรงพยาบาลทั้ง 35 แห่งที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนานักวิเคราะห์การเงินการคลังโรงพยาบาล (Hospital Financial Analysts) ปี 2552  รุ่นที่ 2 ในวันที่  29 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2552  ส่งแผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจที่ปรับแก้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหาร ถึงกลุ่มประกันสุขภาพที่ numkhang_sere@hotmail.com

19 มิ.ย. 52  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนานักวิเคราะห์การเงินการคลังโรงพยาบาล (Hospital Financial Analysts) ปี 2552  รุ่นที่  2 ดาวน์โหลด แบบใบงานที่ 1,2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอบรมครั้งนี้

กำหนดการอบรม ตามโครงการพัฒนานักวิเคราะห์การเงินการคลังโรงพยาบาล (Hospital Financial Analysts) ปี 2552  รุ่นที่  2

  18 มิ.ย. 52  หนังสือที่ สธ  0209.02/1/ว145  ลงวันที่  18 มิถุนายน  2552  ขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนานักวิเคราะห์การเงินการคลัง โรงพยาบาล (Hospital Financial Analysts) ปี 2552  รุ่นที่ 2 (35  โรงพยาบาล)  แบบตอบรับการเข้าอบรม  กรุณาตอบกลับภายในวันที่  22  มิถุนายน  2552


 แจ้งเพิ่ม โรงพยาบาล 3 แห่ง 1. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี  2.โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง  3. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ส่งแผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชุดที่  1  และ ชุดที่  2 และส่งแผนกลับให้กลุ่มประกันสุขภาพ ที่ numkhang_sere@hotmail.com  และ  netpring@hotmail.com ภายในวันที่  12  มิถุนายน 2552

 ขอให้ โรงพยาบาลทั้ง 32  แห่ง ตามรายชื่อแนบท้าย ส่งแผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  แผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ ชุดที่  1 และ ชุดที่  2   และส่งแผนกลับให้กลุ่มประกันสุขภาพ ที่ e-mail Adress : numkhang_sere@hotmail.com และ netpring@hotmail.com  ภายในวันที่  12 มิถุนายน 2552   หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 126 ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2552 

1 โรงพยาบาลมะการักษ์  จ.กาญจนบุรี

2 โรงพยาบาลชัยนาท  จ. ชัยนาท

3 โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ. ชัยภูมิ

4 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จ.ชุมพร

5 โรงพยาบาลนครปฐม  จ.นครปฐม

6 โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม

7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

8 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

9 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

10 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

11 โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

12  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

13 โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี

14 โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา

15 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

16 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

17 โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

18 โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล

19 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

20 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

21 โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี

22 โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย

23 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

24 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

25 โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี

26 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์

27 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

28 โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี

29 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

30 โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง

31 โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย

32 โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา

ประกาศด่วน  วันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพ จะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองเพื่อคำนวณคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงิน ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551) เพื่อส่ง สปสช.

  24  เมษายน 2552 ประกาศการจัดสรรเงินรางวัลให้หน่วยบริการที่งบทดลองมีคุณภาพ      กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการคำนวณสรุปผลคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงิน ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551) ปีงบประมาณ 2552  วันที่ 30 เมษายน 2552 ผลงานที่ท่านส่งจะนำมาคำนวณเป็นรางวัล  จัดสรรให้กับหน่วยบริการโดยตรง

                                                                ฝ่ายการเงินและบัญชี  กลุ่มประกันสุขภาพ 

   23  เมษายน  2552  หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลตรวจสอบเพื่อตรวจสอบคะแนน ได้จากเมนู ดาวน์โหลด >>ข้อมูลตรวจสอบ  ซึ่งการตรวจสอบยึดตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนประจำปีงบประมาณ 2552   วิธีการเปิดข้อมูลตรวจสอบ

ประกาศ  แจ้งขยายระยะเวลาการส่ง  งบทดลองเดือน มีนาคม 2552  ส่งภายในวันที่  24 เมษายน 2552

  วิธีการแก้ไขการส่งงบทดลอง นามสกุล .txt แล้ว error

 ตารางวิเคราะห์ปี 52 ของ นพ.นิพนธ์ ดาวน์โหลด

 24 ก.พ.52  หน่วยงานใดที่ใช้  โปรแกรมเจ้าหนี้  ของ สุดา รพ.ระยอง ให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 081-3850002 หรือส่งโปรแกรมให้แก้ไขที่ kai3411@hotmail.com  เมื่อแก้ไขเสร็จจะดำเนินการส่งคืนให้

 ด่วน! ข้อให้ รพช. หรือหน่วยที่เบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่ ให้ส่งรายชื่อผู้เบิกและอายุการทำงาน(จำนวน ปี/เดือน)ที่ใช้ในการเบิก ตาม โปรแกรมส่งข้อมูลนี้ Down Load  และ ดูคู่มือใช้ดังนี้ Download ภายในวันที่ ๑๕ กพ. ๒๕๕๒ นี้  ตัวอย่าง    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ

 แจ้งเพื่อทราบผู้ดาวน์โหลดข้อมูลกลับไปใช้งาน ข้อมูลงบบริหาร ,ข้อมูลวิเคราะห์ เริ่มใช้งานได้แล้ว และจะปรับเรื่อยๆ   

  28 มกราคม 2552  หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 8 ลว. 20 มกราคม 2552  เรื่อง ขอส่งแผนการออกตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัด     หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 9 ลว. 20   มกราคม  2552  เรื่อง การออกตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัด

  การบันทึกบัญชี เงินกองทุน UC (งบลงทุน)

ประกาศ  แจ้งขยายระยะเวลาการส่ง งบทดลองเดือน ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2551  ส่งภายในวันที่  23  ธันวาคม  2551

ประกาศ ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลงบทดลองของปีงบประมาณ 2551 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งแม่ข่ายแฅะลูกข่าย  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 ที่หน้าเว็บ hfo51.cfo.in.th

เขต 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ สามารถส่งข้อมูล ผลงานของหน่วยงานได้แล้ว ที่เมนู นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูล -> เพิ่ม-ลบ แก้ไขข้อมูลผลงานหน่วยงาน ให้เริ่มใส่ข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน ตุลาคม เป็นต้นไป

   หนังสือเชิญประชุม ผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยบริกรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 17 -18   ธันวาคม  2551  ณ  โรงแรมบางกอก พาเลซ

15 ธ.ค.51 ขอเชิญผู้ตรวจสอบรายงานการเงินเข้าร่วมประชุม  วันที่  17-18  ธันวาคม  2551  ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

 25 พ.ย.51  การบันทึกบัญชี สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปี 2552

 19  พ.ย. 51  แจ้งขยายระยะเวลาการส่งงบทดลอง ตามหนังสือเวียน ที่ สธ 0209.04/ว 191  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน 2551   งบทดลองเดือน ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2551  ส่งภายในวันที่  20  ธันวาคม  2551 บทดลองเดือน ธันวาคม 2551   ส่งภายในวันที่  20  มกราคม  2552

19 พ.ย. 51    การบันทีกบัญชีเงินกองทุน UC  ค้างรับ 

14  พ.ย. 51  การปฏิบัติตามผังบัญชีภาคสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขปี 2552 และกำหนดการส่งงบการเงิน > หนังสือเวียน ที่ สธ 0209.04/ ว 191 ลงวันที่  5 พฤศจิกายน  2551 

        14  พ.ย. 51  วิธีการบันทึกบัญชีปี  2552  สสจ.  รพศ/รพท   รพช    สอ  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี ปี 2552 ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ที่  http://hfo.cfo.in.th/Webboard/ 

   แนวทางการแก้ไขปัญหาการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ด้วยเครื่องไตเทียม   >>รายละเอียด

          31 ต.ค. 51  เพิ่มผังบัญชีภาคสุขภาพ 2552

21 ต.ค.51 : แจ้งการเปลี่ยนเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2552 

          16  ต.ค. 51  ขอให้สสจ. และหน่วยบริการ ส่งข้อมูลงบทดลองหลังปรับปรุง (ก่อนปิดบัญชี) งวด 30  กันยายน 2551 ของแม่ข่าย และ ลูกข่าย พร้อมตรวจสอบบัญชีระหว่างกันในจังหวัด ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน  2551

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม GL52 ได้แล้วที่ ดาวน์โหลด ->ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานใดที่ให้ CodeConversion2 ให้เปลี่ยนมาใช้ CodeConversion52 เพราะว่าเงื่อนไขการส่งงบของปี 2552 นี้ให้ส่งงบแบบเฉพาะเดือนไม่ต้องพันยอด สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ ดาวน์โหลด ->ข้อมูลทั่วไป

ตัวอย่างการแปลความหมายอัตราส่วนทางการเงิน  โดย อาจารย์โสมนัส  ณ บางช้าง

(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  hig@health2.moph.go.th